Klinika Ruchu
Klinika Ruchu to zespół specjalistów: fizjoterapeutów, trenerów, masażystów, lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii, neurologii, kardiologii i medycyny sportowej.

Swoim doświadczeniem i nazwiskiem gwarantuję wysoką jakość świadczonych przez Klinikę Ruchu usług. Mój zespół zawsze pamięta o głównym motto kliniki: „Leczymy człowieka, nie kontuzje”.


KontaktRehabilitacja Warszawa Mokotów , rehabilitacja Warszawa, ortopeda Warszawa, rehabilitacja Warszawa Bielany, lekarz sportowy Warszawa, rehabilitacja kręgosłupa Warszawa

Made by: TOLUS

PROGRAM REHABILITACJI PO ARTROSKOPII STABILIZACYJNEJ STAWU RAMIENNEGO


Przygotowanie przedoperacyjne

 • uzyskanie możliwie największego zakresu ruchu czynnego oraz biernego
 • odtworzenie prawidłowego wzorca ruchu (rytmu łopatkowo – ramiennego)
 • reedukacja postawy ciała
 • wzmocnienie mięśni obręczy ramiennej
 • wzmocnienie mięśni stabilizujących staw ramienny nieuszkodzonych mięśni stożka rotatorów i mięśnia najszerszego grzbietu( jeśli to możliwe w bezbólowych zakresach)Program po stabilizacji

Unieruchomienie w rotacji wewnętrznej i przywiedzeniu w stabilizatorze zdejmowanym na czas ćwiczeń i do mycia (przez 6 tygodni)
W przypadku stabilizatorów regulowanych postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.0 - 2 tydzień

W okresie pooperacyjnym przez co najmniej 2 tygodnie postępujemy zgodnie z zasadą PRICE MM:
Protection - Odciążenie
Rest - Odpoczynek
Ice - Lód
Compression - Ucisk
Elevation - Elewacja
Meticiation - Farmakoterapia
Modalities – Fizykoterapia

Kończyna operowana powinna być odciążona za chusty lub temblaka. Pacjent powinien przykładać zimny kompres – Cold Pack na operowany staw co 2 godziny na 10 - 20 minut. W przypadku dużego wysięku i obrzęku można też zastosować zimny kompres uciskowu – Cryo Cuff. W okresie pooperacyjnym pacjent powinien przyjmować przepisane przez lekarza prowadzącego leki. W ramach potrzeb podczas rehabilitacji powinny być stosowane zabiegi fizykoterapii usprawniające i przyspieszające proces gojenia się tkanek.

 • ćwiczenia stawu łokciowego , nadgarstka i dłoni w pełnych zakresach ze skurczem izometrycznym w końcowym ustawieniu.
 • ćwiczenia bierne: do 50° zgięcia i do 30° odwiedzenia w rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym
 • rozciąganie mięśni karku, mięśni unoszących obręcz barkową, mięśni zginaczy i prostowników stawu łokciowego
 • ćwiczenia mięśni opuszczających obręcz kończyny górnej
 • masaż funkcyjny mięśnia naramiennego
 • Cold Pack co dwie godziny na 10 – 20 minut
 • ćwiczenia stabilizujące łopatkę i obręcz kończyny górnej
 • fizykoterapia według potrzeb3 - 7 tydzień

 • stopniowo zdejmujemy stabilizator- kilka godzin dziennie w bezpiecznym otoczeniu.
 • ćwiczenia bierne i samowspomagane zgięcia do 80°, odwiedzenia do 60° (wszystko w rotacji wewnętrznej),
 • ćwiczenia czynne w zalecanych zakresach od 6 tygodnia,
 • ćwiczenia sensomotoryki w różnych kątach zgięcia w dozwolonych zakresach.8 – 12 tygodni

 • można prowadzić samochód
 • mobilizacja wszystkich zakresów ruchomości stawu barkowego w tym też rotacji
 • stretching mięśni obręczy barkowej i kończyny górnej
 • ćwiczenia wzmacniające z oporem (ciężarek, guma rehabilitacyjna) zgięcia, odwiedzenia, wyprostu, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, zgięcia horyzontalnego
 • ćwiczenia czynne rotacji zewnętrznej w otwartych i zamkniętych łańcuchach kinematycznych,
 • ćwiczenia sensomotoryki
 • ćwiczenia funkcjonalne według wzorców PNF z oporem (ciężarek, guma rehabilitacyjna)
 • elementy rehabilitacji specyficznej dla sportu SSR

UWAGA:

Powyższy program rehabilitacji jest jedynie ogólną instrukcją; od wskazanych wytycznych może istnieć wiele odstępstw.

Rehabilitacja jest zawsze dostosowana indywidualnie do stanu zdrowia oraz potrzeb pacjenta i musi odbywać się pod nadzorem rehabilitanta. Przebieg rehabilitacji musi być zgodny z zaleceniami lekarza prowadzącego.